UW makelaar in AMSTERDAM Zuidoost

tel. 020 - 600 52 05

Huur/Verhuur

Makelaardij Amsterdam Zuidoost wil een actieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de misstanden in de verhuurmarkt. Wij zijn daarom lid van brancheorganisatie VBO Makelaar, die dit jaar een aparte sectie Huur/verhuur heeft opgericht. Wij weten dan ook dat onvoldoende kennis of screening veel leed kan veroorzaken.

De huurmarkt wordt steeds belangrijker. Te koop staande woningen worden tijdelijk verhuurd via de Leegstandwet. Wie niet in staat is om te kopen en teveel verdient voor een sociale huurwoning, gaat huren. De grootste huursite Pararius telde in 2012 meer dan 72.000 verhuurtransacties. Dat is bijna twee keer zo veel als in 2011. Ook dit jaar zet die trend door. Bovendien blijft bij een stabiel prijsniveau ook de schaarste in de grote steden hoog. In deze snel groeiende markt  neemt het aantal misstanden en misbruik toe. Zo kan een gebrekkige screening zomaar tot hennepteelt, illegale onderhuur, illegale pensions en woonshopping leiden.

Maar niet alleen verhuurders zijn het slachtoffer. Huurders accepteren uit onwetendheid of schaarste nogal eens te hoge servicekosten, ondertekenen rammelende contracten of betalen een extra maand huur voor bemiddelingskosten. Dat laatste is in strijd met de wet. Maar ook wij als verhuurbemiddelaar zelf ondervindt steeds meer last van oneerlijke concurrentie van bemiddelaars die het niet zo nauw nemen met de regels.

Brancheorganisatie VBO Makelaar richtte deze zomer een aparte sectie Huur/verhuur op voor verhuurbemiddelaars die professioneel en integer met hun vak willen omgaan. Door regulering van het (ver)huurproces, kennisoverdracht en kwaliteitsborging willen wij een actieve bijdrage leveren aan een goed functionerende (ver)huurmarkt. Iedereen mag zich verhuurbemiddelaar noemen maar niet iedereen kan lid worden van de sectie Huur/verhuur. De nieuwe leden moeten een hoge servicegraad bieden en transparant zijn over de werkzaamheden en de kosten. Wij moeten werken volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden en de VBO Beroeps- en gedragscode én belangrijk: over een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken. Door al die eisen fungeert het lidmaatschap als een soort keurmerk.

John Breed: “Via dit lidmaatschap beschikken wij over faciliteiten waarmee wij onze servicegraad verder kunnen verhogen. Door standaardisering van huurovereenkomsten en werkprocessen kunnen wij meer tijd aan onze klanten besteden. Maar ook goede screeningfaciliteiten en actuele juridische en fiscale informatie, is belangrijk. Ons huuraanbod wordt doorgeplaatst naar diverse huursites zoals Pararius.nl, VBO.nl en Funda.nl.
Wilt u dus een betrouwbare bemiddelaar die het wel op de juiste manier doet. Bel (020-6005205) of mail ons.

zoek in ons aanbod

uw huis verkopen ?

arrow
Volg ons op Twitter

Twitter

twitter